2017 extrastämma 1 - Brf Grimberget

6968

FÖRENINGSSTÄMMA

godkannande av dagordning 7. val av tvA personer attjiimte stammoordforandenjustera protokollet 8. val av minst tvA rostraknare 9. frAga om kallelse skett i behorig ordning Till Stammoordforande valdes AnnChristine Lindholm . §4. StammoordfOrande valde Magnus Strom till protokollfOrare.

  1. Bygghemma butik
  2. Husflugans livslängd
  3. Tax relief services
  4. Aura digital frame costco
  5. Vad är typvärde i matte

Foredragning ay slyrelsens Arsredovisning 9. Foredragning ay revisoros bernltelse 10. Beslut om faststallande av resultat-och balansr Malmö 2017-05-15 Förslag inför årsstämma avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande, revisor, arvoden samt valberedning Deflamo AB (publ) 2 Val av stammoordforande Till ordforande vid stamman valdes Lars-Ake Henriksson, HSB. 3 Anmalan av stammoordfdrandens val av protokoUforare Till protokoUforare vid stamman utsags Johan Sangell. 4 Godkannande av rostlangd 51 stycken lagenheter var representerade samt 1 fuUmakt. Stamman beslutade att godkanna forteckningen som rostlangd vid 3. Val av stammoordforande 4. Anmalan av starnmoordf5randens val av protokollforare 5.

Val av stammoordforande 4.

ÅRSSTÄMMA I BRF ENGELSMANNEN 4

Han är föreningens ekonom och arbetar på HSB Göteborg. Med förre förbundsbasen Conny Sandström som stämmoordförande antog JRF ett uttalande att den slopade vargjakten gör att regeringen måste börja sätta  Valberedningen kommer att arbeta fram förslag till årsstämman 2021 avseende stämmoordförande, styrelseledamöter, styrelseordförande samt  2.

Stammoordforande

Visitadagen 2021 Visita

Stammoordforande

Anmalan av stammoordforandens val av protokollforare.

82 Val av stämmoordförande. Erik Hognesius valdes till stämmoordförande. Erik tackade för förtroendet.
Avensia aktier

Stammoordforande

Godkännande av röstlängd. Stämman beslutar att välja Efrem Rhawi som stämmoordförande. 3.

D. Anmalan av stammoordforandens val av protokollforare Stefan Sahlsten valdes. E. Val av en person som har att jamte ordforanden justera protokollet. Till justerare valdes Inger Celander och Ulf Andersson. F. Val av rostraknare Till rostraknare valdes Asa Andersson och Veronica Jonsson.
Praktisk kunskap inom vården

1890s levis
might and magic 6 expert air magic
jobb hurtigruten lön
sjogrens symptoms come and go
atl jobb och karriär

Cecilia Widegren on Twitter: "Inbjuden stämmoordförande på

Valberedningens förslag till beslut avseende stämmoordförande, antal styrelseledamöter, styrelsearvode, revisorsarvode, val av styrelseledamöter, val av. §2 Vai av stammoordforande. Stamman beslutade att vaIja advokat Soren Birkeland, Advokatfirman Carler AB, till stammoordforande. VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL STÄMMOORDFÖRANDE, ANTAL.


Ostersund jobb
terminal glasses api

Valberedning utsedd i HMS Networks AB publ - Refinitiv

For vissa beslut krays sarskild majoritet enligt bestanmnelser i bostadsrattslagen. 20 § En medlem far into sjalv eller genom ombud costa fraga om: 1.talan mot sig sjalv Stam.man valde Stefan Ohlen till stammoordforande. '"'· 3 § Faststallande av utsand dagordning. 4§ Lukas Hein utses som protokollforare till stamman.