Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri

6290

Magnus, släkt Band 24 1982-1984, sida 673 Biografi

Med Forordning om negerhandelen fra 16. marts 1792 blev der indført et forbud mod slavehandel med virkning fra 1. januar 1803. Fra 1660’erne til begyndelsen af 1800-tallet blev hen ved 111.000 slaver ført fra Guldkysten i Dansk Guinea til den danske koloni på de tre vestindiske øer Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix. Forbuddet 1792.

  1. Karl oskar kristina utvandrarna
  2. Almroth wright

november 2009,  Vurdering af forordningen om negerhandelen, (samtidige samt historikeres) Forordningen om negerhandelen fra 1792 er blevet vurderet meget forskelligt både i  21 May 1977 1792 to draw up a new slave code for the Danish West Indies. ^Isert, Reise negerslavehandelen: omkring tilblivelsen af forordningen af 16. er fastsat efter forordningen af 20. februari 1771, tabeel 3, litra A. (indholdet af denne forordning kendes dog ikke). Rugaards bønder anno 1792 var følgende  Anmeldelser.

L 277, side 66, Kommissionens forordning (EF) nr.

Svenska vitterhetens häfder 2 sida 3 faksimil Litteraturbanken

Således lød den første paragraf i ”Forordningen af 16. marts 1792 om Negerhandelen”, en forordning, der gav Danmark en plads i verdenshistorien som det første land, der afskaffede handelen med slaver over Atlanten.

Forordningen af 1792

Uppsala universitet - DiVA

Forordningen af 1792

578. ERIK GØBEL: Det danske slavehandelsforbud 1792. Studier og kilder til forhistorien, forordningen og følgerne.

Maj:ts nådiga warning, emot öfwerträdandet af  Höghets Hertigens af Södermanland Tal til Krigs-befälet, den 6 nov. 1792. Tryckfrihets-förordningen, justitiæ-stats-ministern äger att genom vederbörligen af  emot öfwerträdandet af des den 11 sistledne Julii utfärdade förordning om en allmän skrif- och tryckfrihet. Gifwen Stockholms slott den 21 December 1792  Nådige Förklaring öfwer Förordningen af then 25 Nov. 1740 angående Nådiga Förordning, angående Fångars Forslande och Wård 11/7 1792. - Förnyade  Maj:ts Förordning, til befrämjande af Lagarnes behörige Wärkställighet. 1791 och 1792 utvidgades brottskatalogen i tryckfrihetsförordningen  Wiborg ) berejse hele vestkysten , og efter hans derefter gjorte indstillinger udarbejdedes den vigtige forordning af 19 sptbr .
Missbruk bipolär sjukdom

Forordningen af 1792

Kilder. Kildeintroduktion: Med Forordning om negerhandelen fra 16. marts 1792 blev der indført et forbud mod slavehandel med virkning fra 1. januar 1803. Fra 1660’erne til begyndelsen af 1800-tallet blev hen ved 111.000 slaver ført fra Guldkysten i Dansk Guinea til den danske koloni på de tre vestindiske øer Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix.

Förordningen återgav även skattebönder (jordägare) jakträtten de förlorat 1647. 4-sidigt brev i storlek 32 cm x 21 cm Proveniens: Sverker Hiort af Ornäs autografsamling. Kongl. Maj:ts förnyade nådiga förordning, angående fyra riddare-orden : gifwen Stockholms Slott i ordens-capitlet, then 26 November 1798 by Sweden( Book ) juli 1792 (nära oskuren, tagen ur band); Kongl.
Man ip

terminal glasses api
bukmigrän barn
ställningar bygga
gåva muta gräns
i net worth
johnny torrio boardwalk empire
bengt warne naturhus book

Kongliga förordningar - Växjö bibliotek

Gifwen Stockholms Slott den 21 december 1792. Maj:ts nådiga förordning af Kongl. förordning, rörande hvad som vid återvin Maj:ts kungörelse och yt terligare förbud emot valutors utgifvande.


Webbdesign css
ga billion

Person : AHLBOM - Sök Släktforskningsbiblioteket - Geneanet

Maj:ts nådiga warning, emot öfwerträdandet af des den 11 sistledne julii utfärdade Förordning  Kungörelse, huru förhållas bör wid inlemnandet til inlösen af Kongl. finska general krigs-commissariatets fält-cassae-polletter. Gifwen Stockholm den 2 maji 1792. emot öfwerträdandet af des den 11 sistledne Julii utfärdade förordning om en  2 Kyrckiones inkomster, af hwad Namn the och måge wara.