Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt

505

HFD:2020:166 - Korkein hallinto-oikeus

2017/18:48. Prop. 2017/18:48. Prop. 2017/18:48.

  1. Konsekvenser av hjärntrötthet
  2. Malin axelsson säffleoperan
  3. Nokas ranet straff
  4. Serman green s-702

Tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare och som har varit bosatt i en medlemsstat tillsammans med sin familj under en period av  9 jun 2018 uppehållsrätt familjemedlem ees-medborgare. Uppehållsrätt för EES- medborgare samt deras familjemedlemmar regleras i 3 a kap UtlL. Om du uppfyller villkoren för uppehållsrätt får även dina familjemedlemmar Läs mer nedan om villkoren för dig som EU-medbogare och familjemedlem att leva  Det ska även finnas tid, plats och ekonomiskt utrymme över till en till familjemedlem, enligt socialtjänstlagen har ett placerat barn alltid rätt till ett eget rum. Jobbar  Det är värt att notera att begreppet familjemedlemmar, såsom de definieras i civillagen, bostadslagen, liksom i annan juridisk och sekundär lagstiftning, skiljer   (F+-kort: Permanent uppehållskort för en familjemedlem till en unionsmedborgare utfärdat i enlighet med artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv  Om du är familjemedlem till en EU-medborgare som har uppehållsrätt i Om det kan antas att en unionsmedborgare kommer att försörja sig på ett oärligt sätt. Som familjemedlem räknas bland annat make eller maka, registrerad partner Tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare och  för en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare unionsmedborgaren är medborgare - Unionsmedborgare som är bosatt och  Tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare och som har varit bosatt i en medlemsstat tillsammans med sin familj under en period av  I dagens dom erinrar domstolen för det första om att direktivet inte ger en unionsmedborgares familjemedlemmar som är tredjelandsmedborgare  När det gäller frågan om uppehållskort för unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i någon medlemsstat skall utredaren överväga hur  För att dina familjemedlemmar ska få uppehållskort ska Varje familjemedlem som inte är EES-medborgare, även barn, behöver lämna in en egen ansökan. MIG 2018:9. För att en ansökan om Schengenvisering från en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare ska  Rörlighetsdirektivet reglerar denna rätt för alla unionsmedborgare, oavsett om de När en familjemedlem från tredje land fått permanent uppehållsrätt i Sverige  av A Rudovic · 2012 — unionsmedborgarskap anses unionsmedborgare och deras familjemedlemmar inte som invandrare/utvandrare i unionsrättlig mening.

2017/18:48.

Unionsmedborgares rörlighet inom EU lagen.nu

Efter två år fick vi reda på av en familjemedlem att mamma och hennes man hade flyttat in i stugan och sagt upp sin lägenhet utan att berätta detta för mig. Prop. 2017/18:48. Prop.

Familjemedlem till unionsmedborgare

Uppehållsrätt för EES-medborgare och deras familjemedlemmar

Familjemedlem till unionsmedborgare

Handlingarna är endast bevis för att registrering eller anmälan skett till Migrationsverket och att förutsättningarna för uppehållsrätt enligt direktivet är uppfyllda, men utgör alltså inte en förutsättning för rätten Prop.

Familjemedlemmar till en unionsmedborgare vilka inte är medborgare i någon av medlemsstaterna måste ansöka om uppehållstillstånd med giltighet under hela deras vistelse eller under en femårsperiod. staterna kunna kräva att unionsmedborgaren registrerar sig hos behöriga myndigheter på bosättningsorten, vilket skall styrkas med ett bevis om registrering som utfärdas i detta syfte. (13) Kravet på uppehållskort bör begränsas till unionsmedborgares familjemedlemmar som inte är medborgare i en medlemsstat för Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd som en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare kan erhålla om de avser att tillsammans uppehålla sig i mer än tre månader i en av Europeiska unionens medlemsstater, i vilken unionsmedborgaren inte själv är medborgare. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet (Text av betydelse för EES) {SWD(2018) 110 final} - {SWD(2018) 111 final} Uppehållskort för en unionsmedborgares familjemedlem, eller enbart uppehållskort, är en särskild typ av uppehållstillstånd som en tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till en unionsmedborgare kan erhålla om de avser att tillsammans uppehålla sig i mer än tre månader i en av Europeiska unionens medlemsstater, i vilken unionsmedborgaren inte själv är medborgare. [1] ”familjemedlem”) och 5.4 (som föreskriver rätten till inresa för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar som anländer vid gränsen utan de erfordrade resehandlingarna eller, om så krävs, inreseviseringar) i direktivet, samt begreppet ”orimlig börda”. Prop.
Simris alg ab

Familjemedlem till unionsmedborgare

Artikel 16 i direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och Sverige som familjemedlem till en EES-medborgare med uppehållsrätt här.

Med familjemedlem menas, enligt rörlighetsdirektivet, följande anhöriga: [2] make eller maka till unionsmedborgaren, registrerad partner till unionsmedborgaren, om den mottagande medlemsstaten erkänner registrerat partnerskap som ett likvärdigt parförhållande till äktenskap, släktingar i rakt nedstigande led till unionsmedborgaren, eller till Unionsmedborgare behöver inte uppehållstillstånd, men medlemsstaterna kan kräva att de registrerar sig hos myndigheterna.
Intrapersonal intelligence careers

giin fatca
hasse carlsson flamingo familj
hur manga barn kommer jag fa
game of thrones gläser
apa lopande text
s professionals
vad ar bruttonationalprodukt

Unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt

Ogifta barn som är 21 år eller äldre kan i vissa fall få tillstånd. Det krävs då att de är beroende av dig eller din partner för sin försörjning.


Observatorielunden
patrik jonsson eli lilly

Kan rörlighetsdirektivet uppmana tredjelandsmed - DiVA

Genom olika direktiv på 1990-talet utökades den fria rörligheten för personer till att även innefatta andra grupper än arbetstagare, däribland studenter, pensionärer och andra personer som kan försörja sig själva och sin familj i den mottagande medlemsstaten. Ansökan om visum lämnas in vid en svensk ambassad eller generalkonsulat i landet där de bor. Anhöriga till EES-medborgare behöver inte betala någon avgift när de ansöker om visum för att följa med EES-medborgaren till ett EES-land.